Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Droganalyser i urin


På laboratoriemedicin länssjukhuset Ryhov i Jönköping utförs droganalyser i urin för följande droger:

Amfetamin (nytt fönster)
Bensodiazepiner (nytt fönster)
Buprenorfin (nytt fönster)
Kannabinoid (nytt fönster)
Kokain (nytt fönster)
Metadonmetaboliter (nytt fönster)
Opiater (nytt fönster)
Tramadol (nytt fönster)

På laboratoriet utförs screeninganalys med immunologisk metod.
Screening innebär att man preliminärt selekterar positiva prov från negativa. Positivt resultat innebär
att drogen med stor sannolikhet finns. Negativt resultat innebär att provet inte innehåller aktuell drog,
dennes metaboliter eller att koncentrationen är mindre än angivet gränsvärde (cut-off).

För att ett positivt resultat ska ha juridisk dignitet måste resultatet verifieras med annan metod-LC/MS.
Alla positiva resultat på screeningmetoden skickas för verifiering, om beställaren inte aktivt väljer bort detta.
 

Beställning:

  • Remiss 3 alternativt ROS/ Klinisk kemi - kategori: Droger.
  • Specialremiss för Drogtest arbetsliv samt körkortsärenden.
    Beställning av provtagningskit inkl. specialremiss via laboratoriemedicins kundtjänst
    tel. (010-24)2 20 00. 


Provtagning:

Provtagning droganalys i urin

 

Uppdaterad: 2018-09-28
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik