Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Hantering av kraftigt avvikande analysresultat

Kraftigt avvikande analysresultat på analyser utförda vid klinisk kemiska laboratorierna, Medicinsk diagnostik, Jönköpings län meddelar laboratoriepersonal omedelbart beställaren per telefon. Om beställaren inte är anträffbar, tas kontakt med jourhavande läkare på respektive jourcentral eller akutmottagning på patientens hemort.
Larmgränser för telefonkontakt gäller prover som är:

  • Rutinbeställda från såväl slutenvård som primärvård
  • Akutbeställda från primärvård

Observera! Avvikande resultat på akutbeställda analyser på inneliggande patienter ej meddelas per telefon till beställaren. Grundprincipen är att det är beställaren som har huvudansvaret för att bevaka provresultaten.

Analys Nedre gräns Övre gräns
S-Bilirubin, barn 0-30 dagar   > 300 µmol/L (tidigare okänd patient)
S-Calcium ≤ 1,8 mmol/L ≥ 3,0 mmol/L
S-Calciumjon ≤ 0,8 mmol/L ≥ 1,6 mmol/L
S-Digoxin   > 2,6 nmol/L
S-Gallsyror   ≥ 40 µmol/L
P-Glukos ≤ 2,5 mmol/L ≥ 25,0 mmol/L
S-Kalium ≤ 3,0 mmol/L ≥ 6,0 mmol/L
S-Kortisol ≤ 50 nmol/L  
S-Kreatinin   ≥ 500 µmol/L (tidigare okänd patient)
S-Magnesium ≤ 0,5 mmol/L ≥ 2,4 mmol/L
S-Natrium ≤ 125 mmol/L ≥ 160 mmol/L
S-Fosfat ≤ 0,36 mmol/L  
P-APT   > 150 s
P-PK   > 5,0
P-Fibrinogen < 1,0 g/L  
B-Hb ≤ 70 g/L ≥ 200 g/L
B-Leukocyter, LPK < 1,0 x 109/L (tidigare okänd patient) > 40 x 109/L (tidigare okänd patient)
B-Neutrofila granulocyter < 0,5 x 109/L (tidigare okänd patient)  
B-TPK < 20 x 109/L (tidigare okänd patient) > 1000 x 109/L (tidigare okänd patient)
S-Litium   > 1,2 mmol/L
S-Paracetamol   ≥ 160 µmol/L (tidigare okänd patient)
S-Teofyllin   >140 µmol/L
P-Troponin T   ≥15 ng/L

 

Provtagningshandboken
klinisk kemi

Innehållsförteckning
Reviderad 2017-05-11

Inga Zelvyté
överläkare/medicinsk chef
telefon 010-242 59 25

Uppdaterad: 2018-02-02
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik