Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Spermiepreparation

Beställning:

Remiss Spermiepreparation (pdf, nytt fönster) med tillvaratagande rapport 1 och 2 samt Information inför provtagning (pdf, nytt fönster) ges till patienten inför provtagning.

Tid för provinlämning bokas av beställande läkare.

Provtagningskärl beställs på telefon 036-32 23 69 måndag–torsdag kl 07:30–12:00, samt fredag 07:30–16:00.

Eventuell tolk bör vara närvarande vid överlämnande av prov till laboratoriet.
Se även Allmänna föreskrifter om spermiepreparation.
 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandboken
klinisk kemi

Innehållsförteckning
Reviderad 2013-04-02

 

Ackrediterad analys

Uppdaterad: 2018-08-17
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik