Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Spermiepenetration i syntetisk gel

Provtagning:

Prov lämnas i speciellt provtagningskärl.
Remitterande avdelning eller mottagning beställer tid åt patienten på laboratoriet, Ryhov, telefon (036-3)2 23 69.

Provtagningskärl beställs på telefon 036-32 23 69 kl 8-16 måndag-fredag.

OBS! Tidsbeställning är obligatorisk.
Patienten erhåller provtagningsanvisningar och provtagningsmateriel från remitterande avdelning eller mottagning. Eventuell tolk bör vara närvarande vid lämnandet av prov på laboratoriet.
Provtagningsmateriel kan också fås från laboratoriet.
Se även Allmänna föreskrifter om spermaundersökning.

Remiss:

Spermaundersökning (word, nytt fönster)

Referensintervall:

Se svarsrapport.
 


 

Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandboken
klinisk kemi

Innehållsförteckning
Reviderad 2011-02-04

Uppdaterad: 2017-05-30
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik