Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Spermaundersökning efter vasektomi

Beställning:

Remiss Spermaanalys efter vasektomi (pdf, nytt fönster) och
Information inför provtagning (pdf, nytt fönster) ges till patienten inför provtagning.

Tid för provinlämning bokas av patienten själv via telefon
036-32 23 69, måndag–torsdag kl. 07:30–12:00 samt
fredag 07:30–16:00.

Provtagningskärl beställs på telefon 036-32 23 69, måndag–torsdag kl. 7:30–12:00 samt fredag 07:30–16:00.

Eventuell tolk bör vara närvarande vid överlämnande av prov till laboratoriet.
Provtagningsmateriel kan rekvireras från laboratoriet.
Se även Allmänna föreskrifter om sperma.

Referensintervall:

Se svarsrapport.


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandboken
klinisk kemi

Innehållsförteckning
Reviderad 2013-04-02

 

Ackrediterad analys

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik