Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Val av blod och förenlighetsprövning för barn mindre än 6 månader

Val av blod till barn mindre än 6 månader

Grupplika blodenheter utlämnas normalt inte, endast erytrocyter av blodgrupp O och plasma av typ AB. Skälen till detta är bland annat att barn under 6 månaders ålder har svagt utvecklade reguljära ABO-antikroppar varför fullständig blodgruppering inte kan utföras. Modern kan även ha en så kallad ABO-immunisering och antikroppar av IgG-klass kan ha överförts till barnet. Dessa kan ge upphov till hemolys vid transfusion av givarerytrocyter, som till skillnad från barnet, har fullt utvecklade A och B-antigen.

Förenlighetsprövning på barn mindre än 4 månader

Eftersom det inte är troligt att barn mindre än 4 månader bildar irreguljära erytrocytantikroppar medger gällande författning att förenlighetsprövning inte behöver utföras på barn i denna ålder.
Hänsyn måste dock tas till om modern före förlossningen hade kliniskt betydelsefulla erytrocytantikroppar. Dessa antikroppar kan ha överförts till barnet och blod som saknar motsvarande antigen måste då väljas. Senaste immuniseringsundersökningen på modern får vara tagen högst 6 veckor före förlossningen.
Före transfusion ska barnet blodgrupperas och DAT (direkt antiglobulintest) utföras.
Om modern inte har kända antikroppar och om DAT på barnet är negativt kan blod utlämnas till barnet utan fler undersökningar.
Har modern viktiga antikroppar måste MG-test utföras på moderns eller barnets plasma.

Alternativ rutin:

BAS-test kan också utföras på dessa barn och om den är negativ kan den ges giltighet tills barnet är fyra månader. Denna rutin kan till exempel användas om det saknas immuniseringsundersökning på modern.

Förenlighetsprövning på barn 4-6 månader

BAS-test taget vid annat tillfälle än blodgruppering ska utföras.

Provtagningsmaterial

Blodgruppering: 1 st rör med EDTA-tillsats (till exempel Microtainer 0,5 mL lila propp)
BAS-test: som ovan
Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning, i förekommande fall BAS-test/blodbeställning.
Ange moderns indentitet i nedre vänstra hörnet på remissen om barnet är mindre än fyra månader.

Se även kapitel Förenlighetsprövning genom BAS-test och genom MG-test.

Provtagningshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning

 

Uppdaterad: 2017-01-31
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik