Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Fetal RhD typning

Ungefär 15 % av befolkningen i Sverige är RhD negativ. Om en RhD negativ kvinna blir gravid med en RhD positiv man är sannolikheten 60% för att fostret blir RhD positivt. Det finns då en liten risk att mammans immunförsvar börjar bilda antikroppar mot fostrets röda blodkroppar, vilket kallas RhD immunisering. Denna risk är (med endast postnatal RhD-profylax) 1-1,5 %.

Redan från tidig graviditet kan fritt DNA från fostret påvisas i mammans blod vilket möjliggör ett test för att ta reda på fostrets RhD anlag, Man vet att hos de flesta gravida kvinnor finns det röda blodkroppar från fostret i mammans blodcirkulation, framför allt i sista tredjedelen av graviditeten. För att förhindra RhD immunisering hos RhD negativa kvinnor som bär på RhD positiva foster kan profylax med anti-D immunglobulin ges under graviditeten.

Omkring graviditetsvecka 12 tas prov för blodgruppering och immuniseringsundersökning. Vid samma provtagningstillfälle tas även prov för RhD typning av fostret hos kvinnor som är RhD negativa eller med okänd blodgrupp. RhD negativa kvinnor som bär på ett RhD positivt foster erbjuds RhD-profylax i graviditetsvecka 29.

Provtagningsmaterial

Till blodgruppering tas 1 st rör med EDTA-tillsats 3 mL (lila propp).
Till fetal RhD typning tas 1 st rör med EDTA-tillsats 10 mL (lila propp).
Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning. Båda analyserna beställs på samma remiss.
Röretiketter

Provtagningsföreskrifter

Prov till fetalt RhD ska inte tas före graviditetsvecka 10.
Ansvarig provtagare intygar med sin namnunderskrift att provtagningsföreskrifterna följts se även kapitel Provtagningsföreskrifter.
Prov som inte tagits enligt gällande föreskrifter undersöks inte. Förnyad provtagning krävs.
På remissen ska graviditetsvecka anges.
Provet ska skickas till blodcentralen med nästa transport. Förvara provet i kylskåp om det inte ska skickas provtagningsdagen.

Svarstid

Beräknad svarstid är 2-3 veckor.

Svarsrutin

Fetal RhD typning besvaras i ROS, kumulativa översikten.

Uppdaterad: 2018-11-22
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik