Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontakta oss, transfusionsmedicin, Region Jönköpings län

Kontakta oss
 

Områdeschef Transfusionsmedicin Region Jönköpings län
Madelaine Andersson, tfn 010-242 23 75

Jönköping

Blodbeställning och förfrågan: Akutlaboratoriet 
tfn 010-242 23 80

Eksjö

Blodbeställning och förfrågan: Serologilaboratoriet 
tfn 010-24 352 82

Värnamo

Blodbeställning och förfrågan: Serologilaboratoriet 
tfn 010-244 76 56 

 

Vi vill ha en dialog med kunden
Vi på transfusionsmedicin vill värna om kontakten med andra kliniker och ställer gärna upp med vår specialkompetens i frågor som rör vårt område, till exempel att ge råd i transfusionsmedicinska frågor och att på andra kliniker ge föreläsningar i olika ämnen relaterade till vårt område.

Vi genomför vid behov utbildning i transfusionsmedicinska grunder och provtagning för blodgruppsserologiska undersökningar.

I den landstingsövergripande transfusionsmedicinska kommittén träffas representanter för de mest transfunderande specialiteterna och representanter för blodcentralen några gånger per år. Kommitténs uppgift är att utbyta erfarenheter mellan kliniker och blodcentral, utfärda rekommendationer för användning av blodkomponenter, följa användningen av blodkomponenter, granska inträffade avvikelser och initiera lämpliga kompetenshöjande åtgärder m.m. Se även intranätet
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=76857# 

 

Provtagningshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning

Blodgivning

www.geblod.nu

Ansvarig läkare

Överläkare: Bengt Ekermo
Tel.  010-103 32 72
Jourhavande läkare Transfusionsmedicin Linköping sökes via telefon 010-103 32 80.

Uppdaterad: 2018-08-16
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik