Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Provinlämning

Jönköping

Blodcentralen är belägen på entréplanet (plan 4), Målpunkt M (Hus E). 

Rutinmässiga prov skickas till blodcentralen med rörpost eller lämnas till provinlämningen, Laboratoriemedicin.

Brådskande prov lämnas direkt till personalen blodcentralen/provinlämningen, Laboratoriemedicin.

Jourtid påkallas personalens uppmärksamhet med ringklocka utanför provinlämningens entrédörr. Ring 010-242 23 80 nattetid 21:30-7:00.
Operations- och intensivvårdsenheten kan även skicka prov med rörpost. Använd patron avsedd för prover, (rött lock).

Eksjö

Blodcentralen är belägen på entréplanet (plan 3), Hus 07.

Rutinmässiga prov lämnas på provinlämningen Laboratoriet.

Brådskande prov lämnas direkt till laboratoriepersonal. Under jourtid kan personal kontaktas på telefon 010-243 52 70.

Värnamo

Blodcentralen är belägen på plan 2, Hus 10.

Rutinmässiga prov lämnas på provinlämningen Laboratoriet.

Brådskande prov lämnas direkt till laboratoriepersonal. Under jourtid kan laboratoriepersonalen kontaktas på telefon 010-244 76 55.


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning
 

 

Uppdaterad: 2019-02-04
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik