Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Blodgruppering

Vid akut blodgruppering utförs:

1. Bestämning av ABO grupp.
2. Test på förekomst eller avsaknad av RhD-antigenet (RhD pos och RhD neg).

Vid fullständig blodgruppering utförs:

1. Bestämning av ABO grupp.
2. Test på förekomst eller avsaknad av RhD-antigenet (RhD pos och RhD neg).
3. Antikroppsscreening.

Provtagningsmateriel:

1 st rör med EDTA-tillsats 3 mL (lila propp)
Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning
Röretikett

Provtagningsföreskrifter:

Ansvarig provtagare intygar med sin namnunderskrift att provtagningsföreskrifterna följts se även kapitel Provtagningsföreskrifter.
Prov som inte tagits enligt gällande föreskrifter undersöks inte. Förnyad provtagning krävs.
Ange moderns indentitet i nedre vänstra hörnet på remissen om barnet är mindre än fyra månader.

Provtagningshantering:

Prov måste analyseras inom 5 dygn. Prov skall förvaras i kyla, 2-8 ºC.

Blodgruppering kan i undantagsfall på mycket svårstuckna patienter tas kapillärt i microtainerrör med EDTA, lila propp. Röret fylls med 500 µL blod.

Tider

1. Rutingruppering:
All rutingruppering utförs i Jönköping.
Prov som är blodcentralen Jönköping tillhanda senast klockan 13:00 måndag - fredag grupperas som regel samma dag.
Vid positiv antikroppsscreening görs en utredning samma dag, i komplicerade fall kan utredning ta längre tid.
Prov för blodgruppering ska tas i god tid före planerad operation så att eventuell kompletterande utredning hinner utföras.

2. Akut gruppering:
Akutgruppering utförs i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Tidsåtgång 15 minuter vid okomplicerad blodgruppering.
Akut blodgruppering utförs endast vid samtidig beställning av BAS-test eftersom det först efter BAS-test är möjligt att avgöra om erytrocyter kan transfunderas med acceptabel säkerhet.
Undantag: RhD-bestämning på prov från kvinnor, för bedömning av eventuellt behov av så kallad Rh-profylax, utförs med akutmetod om rutingruppering ej kan inväntas.
I samtliga fall av akutgruppering kommer provet att analyseras även i nästkommande rutinserie.

Svarsrutin:

ABO och RhD grupp anges på transfusionsdokumentet som utlämnas med varje blodenhet.  I ROS anges ABO och RhD grupp. Vid negativ antikroppsscreening anges: Inga irreguljära antikroppar påvisade. Positiv antikroppsscreening besvaras med antikroppens specificitet.
Papperssvar utlämnas på prov från patienter från mödravården som har irreguljära antikroppar.
Telefonsvar lämnas inte på blodgruppering.

 

 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning


Ackrediterad

 

Uppdaterad: 2018-11-05
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik