Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Antikroppsidentifiering, transfusionsmedicin, Region Jönköpings län

Vid misstanke om irreguljära erytrocytantikroppar ska antikroppens specificitet alltid fastställas. Antikroppsspecificiteten är av betydelse för fostret hos gravida kvinnor samt vid blodtransfusion. Om blodgruppering beställs och antikroppsscreening utfaller positivt utförs därför alltid antikroppsidentifiering. Även positiva BAS-test utreds med antikroppsidentifiering. 
 

Provtagningsmateriel:

3-4 st rör med EDTA-tillsats 3 mL (lila propp)
Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning
Röretiketter

 

Svarsrutin:
 

Eventuellt antikroppsfynd besvaras med antikroppens/arnas specificitet. Transfusionsråd ges om antikropp av klinisk betydelse har påvisats.

 

 


 

Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning
Ackrediterad

Uppdaterad: 2018-05-08
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik