Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Antikroppsidentifiering, gravida

Vissa erytrocytantikroppar kan om de förekommer hos gravida ge upphov till hemolytisk sjukdom hos fostret och det nyfödda barnet. Antikroppshalten (titern) bör följas så att åtgärder för att minska risken för barnet kan sättas in i tid.
Vid antikroppstiter > 16 skickas provet till Blodcentralen Universitetssjukhuset Linköping för analys och för anmälan till perinatalgruppen (ombesörjes automatiskt av blodcentralen).

Om anti-D med titer 32 eller högre, mätt med indirekt antiglobulinteknik, görs en kvantifiering av mängden antikroppar på Blodcentralen Universitetssjukhuset Linköping.
I vissa fall, speciellt om koncentrationen är hög (titer > 64 och koncentrationen > 0,7 mg/L) utförs även subklassbestämning av anti-D.

I vissa fall kan prov från barnafadern behöva undersökas för att bedöma om fostret är homo- eller heterozygot för det antigen mot vilket kvinnan bildat antikroppar. Blodcentralen begär i så fall sådant prov.

För att säkert hitta kvinnor med antikroppar som har betydelse för det väntade barnet och för att kunna planera förlossning under optimala betingelser rekommenderas antikroppsscreening enligt följande:

Kvinnor utan känd antikroppsförekomst av betydelse för väntat barn:

  • Tag prov omkring graviditetsvecka 20-25.
  • Tag ytterligare ett prov omkring graviditetsvecka 35 på RhD negativa kvinnor.

Provtagningsmaterial:

1 st rör med EDTA-tillsats 3 mL (lila propp)
Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning
Röretikett

Kvinnor med känd antikroppsförekomst av betydelse för väntat barn:

1. Antikroppar upptäcks i prov taget graviditetsvecka 25 alternativt 35. Ta därefter prov efter blodcentralens rekommendation och alltid i samband med eventuell amniocentes.

2. Antikroppar kända sedan tidigare. Ta blodprov för titerkontroll vid första MVC-besöket och därefter enligt blodcentralens rekommendation.

Antikroppar som man erfarenhetsmässigt vet ej skadar fostret (t.ex. anti-Lea, anti-Leb, anti-P1, anti-H) behöver inte följas under graviditeten.

Provtagningsmaterial:

3-4 st rör med EDTA-tillsats 3 mL (lila propp)
Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning
Röretikett
 

Svarsrutin:

Eventuellt antikroppsfynd besvaras med antikroppens/arnas specificitet. Transfusionsråd ges om antikroppen är av klinisk betydelse. För antikroppar som kan skada fostret hos en gravid kvinna anges titer. För anti-D anges antikroppshalten också i mg/L om kvantifiering utförts. Om fyndet bör följas föreslås lämpligt intervall till förnyad provtagning.

Upp


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning

Ackrediterad

 

Uppdaterad: 2018-05-08
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik