Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Direkt antiglobulintest, DAT (Direkt Coombs´ test)

Direkt antiglobulintest, tidigare direkt Coombs´ test, innebär prövning av erytrocyter med antihumanglobulin för att fastställa om erytrocyterna är mantlade med antikroppar och/eller komplementfaktorer in vivo.
Rutinmässigt används ett antiglobulinreagens innehållande anti-IgG samt antikomplement. På begäran, eller om DAT är starkt positivt, utförs prövning med specifika anti-IgG och antikomplement (C3d) reagens.

Provtagningsmaterial:
1 st rör med EDTA-tillsats 3 mL (lila propp)
Röretikett
Beställning kan ske i ROS.
OBS! DAT på barn < 4 månader ska beställas på remiss: Blodgruppsserologisk undersökning.

Prov måste analyseras inom 5 dygn (Provtagningsdagen + 4 dygn)

Svarstider:
DAT utförs i Jönköping dygnet runt. Prover från Eksjö och Värnamo skickas med nästkommande
transport. Man erhåller svar under dagen i de flesta fall, i övrigt nästkommande dag.

 Svarsrutin:
Direkt antiglobulintest negativ, svagt positiv eller positiv.
Vid prövning med specifika antiglobulinreagens anges resultatet om det är positivt.

 Analysresultatet rapporteras  i svarsöversikt i ROS.
OBS! DAT-svar på barn < 4 månader rapporteras i ROS/Transfusionsmedicin.

Tolkning:

Barn mindre än 4 månader:
Direkt antiglobulintest kan utfalla positivt på blodprov från nyfödda barn till kvinnor som bildat IgG-antikroppar till exempel vid RhD-immunisering.
Vid ABO-immunisering kan DAT på barnets erytrocyter vara svagt positivt men utfaller oftast negativt.

Vuxna och barn äldre än 4 månader:
Positiv reaktion ses oftast hos patienter med förvärvad hemolytisk anemi.
Vid hemolytisk anemi av köldtyp ses oftast positiv reaktion endast mot antikomplement (C3d).
Vid hemolytisk anemi av värmetyp ses oftast positiv reaktion mot anti-IgG men ibland även mot antikomplement (C3d).
Positiv reaktion kan även ses efter transfusion av oförenligt blod.

 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Svarstider:
DAT utförs i Jönköping dygnet runt. Prov från Eksjö och Värnamo skickas med nästkommande transport. Man erhåller svar under dagen i de allra flesta fall, i övrigt nästkommande dag.

Svarstider:
DAT utförs i Jönköping dygnet runt. Prov från Eksjö och Värnamo skickas med nästkommande transport. Man erhåller svar under dagen i de allra flesta fall, i övrigt nästkommande dag.

Provtagningshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning


Ackrediterad

 

Uppdaterad: 2018-11-05
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik