Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Val av blod

Om en patient transfunderas med blod som inte är ABO förenligt kan en livshotande akut hemolytisk transfusionsreaktion uppstå på grund av att alla individer har antikroppar mot det/de ABO antigen som de själva saknar.
Grundregel vid tranfusion är att ge blod av samma ABO och RhD grupp som mottagaren (grupplikt). I vissa fall kan avsteg från denna regel göras enligt nedanstående regler:

Vid minsta tveksamhet om att rätt blod lämnats ut, kontakta Transfusionsmedicin.

Erytrocyter

O kan ges till alla
A kan ges till A och AB
B kan ges till B och AB
AB kan bara ges till AB

Plasma

AB kan ges till alla
A kan ges till A och O
B kan ges till B och O
O kan bara ges till O

Trombocyter

ABO-grupp

Trombocyter kan ges oberoende av ABO-grupp.
Dock måste hänsyn tas till mängden anti-A och/eller anti-B i enheten.
I trombocytkoncentrat framställda i Jönköping är plasmainnehållet litet och hänsyn behöver därför inte tas till dessa antikroppar.

Trombocytkoncentrat köpta från annan blodcentral kan innehålla hög titer anti-A och/eller anti-B och ska, om så är fallet, endast ges till patient som saknar motsvarande antigen. Antikroppstitern framgår av enhetens märkning (hög respektive låg titer).

RhD grupp

Trombocyter från RhD positiv givare kan ges till RhD negativ mottagare.
Är mottagaren kvinna <50 år rekommenderas s k Rh-profylax om enheten pga framställningssättet kan innehålla erytrocyter från givaren. Blodcentralen informerar om detta när det är aktuellt.

RhD negativa blodkomponenter
RhD negativa blodkomponenter kan även ges till RhD positiva personer, undantaget vissa immuniseringar.

 

 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagnignshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning
 

Uppdaterad: 2018-11-05
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik