Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Blodförvaring

Erytrocyter och plasma reserverade till patient förvaras i Transfusionsmedicins temperaturreglerade blodkyl.
Enheter kan hämtas omedelbart före transfusion.
Särskild transportbox ska användas. Kylelement bör användas om transporttiden/förvaringstiden överstiger
15 min.

Blodkomponenter får ej förvaras i kylskåp på avdelningen, såvida det inte finns blodkyl med kontinuerlig temperaturövervakning. Kylen ska vara utrustad med synligt och hörbart temperaturlarm.
OBS! På grund av krav om fullständig spårbarhet måste alla blodkomponenter som ej transfunderas återlämnas till blodcentralen.

För att erytrocyter och plasma ska kunna användas till annan patient ska dessa ha förvarats i godkänd transportbox högst en timma.

Transfusionen ska påbörjas  så snart som möjligt efter utlämning från Transfusionsmedicin och ska vara avslutad inom 4 timmar efter det att transfusionsaggregatet kopplats till enheten.

Trombocytkoncentrat ska transfunderas snarast.

Transportboxar ska vara av hårt material, vara isolerade och lätta att rengöra. De ska rengöras med ytdesinfektionsmedel lämpligen före varje användning.

Erytrocyter och plasma som ej transfunderats ska återlämnas till blodcentralen snarast möjligt, helst inom en timma. Förvaring ska ske i godkänd transportbox med kylklamp (utanför sjukhuset).

 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning
 

Uppdaterad: 2018-11-05
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik