Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Autologblodgivning (egenblodgivning)

Inför planerade operativa ingrepp kan patienter ge blod till sig själva, så kallad egenblodgivning. Patientens hälsotillstånd och hemoglobinkoncentration måste tillåta avtappning av 1 - 4 enheter blod utan risk för komplikationer. Operationen ska bedömas som sannolikt blodkrävande.
Remiss: 
Remiss autologblodgivning. 
Behandlande läkare skickar remiss till Transfusionsmedicin minst 4-6 veckor före planerad operation (beroende på hur många enheter som önskas), med uppgift om patientens namn, personnummer, adress, telefon, diagnos, eventuell medicinering, planerat ingrepp, operationsdatum och antal enheter som önskas.
Blodgruppering, B-Hemoglobin, anti-HIV 1+2, HBsAg, anti-HCV, anti-HTLV I/II och anti-HBc ska vara utfört och resultatet ska stå på remissen.
Transfusionsmedicin tar då kontakt med patienten och bokar tid för blodgivning.

Venesectio, terapeutisk (åderlåtning)

Behandlingen kan genomföras som engångtappning eller som upprepade blodtappningar och används vid sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar eller järnöverskott. Patienten tappas på önskad mängd blod eller tills önskad EVF nivå uppnåtts.
Remiss:
Remiss venesectio terapeutisk.
Ange diagnos, mängd blod som önskas tappad eller vilken EVF nivå patienten bör uppnå, samt aktuellt hälsotillstånd.
 

Provtagning i värmerum

I Jönköping kan provtagning ske i 37°C värmerum, på patienter med "starka" köldantikroppar ("köldagglutininer") eller kryoglobuliner.

 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning
 

Uppdaterad: 2015-06-09
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik