Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Akut behov av blod

I en akut situation där blodgruppering och förenlighetsprövning inte hinner utföras kan O RhD negativa enheter ges.


Observera dock om patienten har kliniskt viktiga irreguljära erytrocytantikroppar kan de ge upphov till en transfusionsreaktion.

Blodcentralen lämnar ut erytrocytenheter för transfusion utan föregående förenlighetsprövning även om det är känt att patienten har kända kliniskt viktiga irreguljära erytrocytantikroppar, förutsatt att transfusionen sker på vitalindikation och efter telefonkontakt med ordinerande läkare.

Ta prov för blodgruppering och/eller förenlighetsprövning innan transfusionen påbörjas.

Transfusionspaket:

Vid massiv okontrollerad blödning kan patienten ha behov av att få sin blodförlust ersatt med blodkomponenter så att helblodets sammansättning efterliknas. I praktiken innebär det att  fyra stycken erytrocytenheter lämnas ut tillsammans med  fyra plasma- och en trombocytenhet för att kunna ges samtidigt.

 Blodcentralen lämnar då, så långt möjligt ut komponenter i förhållandet 4:4:1 (erytrocyter: plasma: trombocyter).

Ta prov för blodgruppering och/eller förenlighetsprövning innan transfusionen påbörjas. 

Tider:

I akutsituationer gäller följande ungefärliga svarstider:

Blodgruppering, akut           15 minuter
BAS-test                             40 minuter
MG-test                              60 minuter


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför uskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok
Transfusionsmedicin

Innehållsförteckning
 

Uppdaterad: 2018-05-04
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik