Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Om laboratoriemedicin

Kollage med agarplatta, två biomedicinska analytiker, mikroskop och färglagda mikroorganismer.

 

Vårt uppdrag

Laboratoriemedicins uppdrag är att i dialog med kunderna försörja länets sjukvård med underlag för diagnostik, vård och behandling. Våra laboratorier utför cirka fyra miljoner laboratorieanalyser per år. För att öka kvaliteten på kundutförda provtagningar och analyser står vi också för service och utbildning till kunderna.

Våra huvudprocesser är:

  • Produktion av analyser/produkter och provtagning
  • Kunskapsöverföring/konsultation
  • Tjänsteutveckling
  • Utbildning/handledning av studenter

Vår verksamhet kännetecknas av trevligt bemötande, hög tillgänglighet och kontinuerlig dialog med kunderna. Utbudet ska motsvara de aktuella medicinska behoven med snabba, korrekta och spårbara resultat till lägsta möjliga kostnad. 

Vilka vi är

Laboratoriemedicin ingår i verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län. Verksamheten omfattar laboratorieservice på länets tre sjukhus och på ett 20-tal vårdcentraler.

Totalt är vi cirka 330 personer som arbetar på olika platser i länet. Här finns exempelvis biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker, undersköterskor, läkare, vårdadministratörer, ingenjörer och obduktionstekniker.

Forskning och utveckling

Inom laboratoriemedicin finns en enhet för forskning och utveckling - Utvecklingsenheten - som bidrar till förbättrad kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Kvalitetsarbete

Verksamheten inom laboratoriemedicin är ackrediterad. Detta innebär en formell bekräftelse på att vi uppfyller högt ställda krav på analyskvalitet, teknisk kvalitet och organisation. För mer information om ackreditering, besök Swedac (nytt fönster)

Läs mer i: kvalitetspolicy för laboratoriemedicin

Miljöarbete

Laboratoriemedicin arbetar enligt Regionen Jönköpings läns miljöpolicy för en god folkhälsa och en god regional utveckling. Miljöarbetet medverkar till en långsiktigt god hushållning.

Uppdaterad: 2018-10-17
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik