Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Klinisk kemi

Provrör

Klinisk kemi är en länsövergripande verksamhet med dygnet runt-service på sjukhuslaboratorierna i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Vi bedriver också laboratorieverksamhet på ungefär hälften av länets vårdcentraler, både regionägda och privata.

Alla våra laboratorier är ackrediterade enligt SS-EN ISO15189 och SS-EN ISO/IEC17025.

Omfattande analyssortiment

Vi tillhandahåller ett omfattande analyssortiment, med allt ifrån rutinanalyser till specialanalyser och diagnostiska undersökningar.

Dagligen utför vi en stor mängd analyser inom allmän klinisk kemi, hematologi, koagulation, farmakologi, hormoner, allergi- och proteinkemi med mera. Vi utför även funktionsundersökningar, till exempel glukos- och iohexolbelastningar.

Bidrar till en säker vård

Vi erbjuder dessutom rådgivning vid utredning och diagnostik samt utbildning av studenter och vårdpersonal. Genom effektiva processflöden bidrar vi till en säker vård av hög kvalitet.

Kvalitetssäkrade patientnära analyser

Behovet av att analysera prover så nära patienten som möjligt har ökat. Ett argument för detta är att snabbare provsvar kan skapa förutsättningar för en högre effektivitet i vårdprocessen, till exempel genom kortare väntetider och färre onödiga återbesök.

På de vårdcentraler där inte laboratoriemedicin bemannar laboratoriet erbjuder våra instruktörer ett kvalitetssäkringsstöd för att säkra analyskvaliteten på proverna. Instruktörerna har ett stort ansvar för att utbilda, handleda och vara konsulter till personal som utför de patientnära analyserna.
Läs mer om kvalitetskontroll patientnära analyser

 

Kontakta klinisk kemi

Kundtjänst laboratoriemedicin
 
010–242 20 00

Värnamo sjukhus

010–244 76 55

Höglandssjukhuset Eksjö

010–243 52 70

Medicinsk chef
Inga Zelvyté

Områdeschefer

Eksjö
Mai-Britt Gregersen

Jönköping
Veronica Hanson

Värnamo
Karin Aronsson

Primärvårdslaboratorierna Höglandet
Conny Dahnson

Primärvårdslaboratorierna Jönköping Väst
Ragnhild Lundqvist

Primärvårdslaboratorierna Jönköping Öst
Karin Olofsson 

Uppdaterad: 2018-09-20
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik