Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Klinisk patologi

Bild på mikroskop.

Patologilaboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov är ett länsövergripande laboratorium vars huvuduppgift är tumördiagnostik.

Laboratoriet undersöker vävnadsprover som avlägsnats vid operationer, allt från små hudbitar och provexcisioner till stora tumörer och hela organ. Dessa prover genomgår en omfattande preparering före diagnostiserande.

Dessutom preparerar och bedömer vi celler i livmoderhalsprover, finnålspunktioner och kroppsvätskor samt utför kliniska obduktioner.

Diagnoser, både från cellprover och vävnadsprover, ställs med hjälp av mikroskop. Med molekylärbiologisk teknik undersöker vi tumörvävnad med avseende på de markörer som har betydelse för val av behandling.

Vår målsättning är att ge svar i rätt tid med god diagnostisk kvalitet genom ett välfungerande samarbete och hög kompetens. Kontakten med våra kunder upprätthåller vi huvudsakligen genom ronder där möjlighet erbjuds att diskutera diagnostik och behandling.

Kontakta klinisk patologi

Patologilaboratoriet
010–242 24 50
 

Medicinsk ansvarig
Christina Kåbjörn Gustafsson

Områdeschef
Maria Kullman

 

Digitaliserad patologi

Läs om nationellt utvecklingsprojekt för svensk digital patologi (CMIV, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-08-20
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik