Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Om Odontologiska Institutionen i Jönköping (OI)

Specialisttandvårdens verksamhet i Jönköpings län bedrivs på elva specialistavdelningar och ett kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd. Det gemensamma namnet är Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Odontologiska Institutionen har ett samarbete med Hälsohögskolan vid Jönköping University. Läs mer under Forskning och utveckling.

Vid Odontologiska Institutionen bedrivs specialisttandvård för patienter som remitterats från tandläkare, läkare och andra vårdgivare. Antalet inkomna remisser är drygt 14 000 årligen och antalet patientbesök cirka 50 000.

Vi är miljöcertifierade enligt Iso 14001-standarden.

Specialistutbildning

Odontologiska Institutionen i Jönköping bedriver specialistutbildning/specialiseringstjänstgöring av ST-tandläkare inom nio specialiteter och har sedan många år varit godkänd av Socialstyrelsen för utbildning av specialister. Sedan 1972 har 199 specialister utbildats (januari 2019) som nu är verksamma över hela Sverige och även utomlands.

Vår vision

"Kunnande i ständig utveckling".

Vår verksamhetsidé

"Ledande nationell resurs för specialisttandvård, forskning och utbildning – helhetssyn och utveckling."

Odontologiska Institutionen i Jönköping ska

  • vara ett regionalt och nationellt specialistcentrum för ämnesövergripande och kvalificerat omhändertagande av patienter med speciella tandvårdsbehov
  • genom interdisciplinärt samarbete utveckla behandlings-metoder för komplicerade odontologiska sjukdomstillstånd
  • vara ett ledande centrum såväl nationellt som internationellt för specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal
  • initiera och driva odontologisk forskning och odontologiskt utvecklingsarbete med tonvikt på oral hälsa samt epidemiologiska och kliniska frågeställningar
  • vara den goda, miljöanpassade, jämställda arbetsplatsen som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och kompetensutveckling.

Institutionsledningen

Odontologiska Institutionens ledning

Kontaktinformation

Adresser, telefonnummer, faxnummer och e-postadresser till Odontologiska Institutionens avdelningar

Karta och vägbeskrivning

Hitta till Odontologiska Institutionen

Historik

Odontologiska Institutionens historik

Samarbete

Multidisciplinära samarbetsgrupper

Folktandvårdens organisation i Jönköpings län

Folktandvården består av Regionens allmäntandvård, specialisttandvården vid Odontologiska Institutionen och Folktandvårdens kansli.

Uppdaterad: 2019-02-20
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården