Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Multidisciplinärt samarbete

Patienter som remitterats till Odontologiska Institutionen i Jönköping uppvisar ofta ett mycket komplicerat behandlingsbehov. För att möta detta på bästa sätt och ge en välplanerad behandling byggd på en helhetssyn har Odontologiska Institutionens avdelningar sedan många år utvecklat ett nära samarbete både sinsemellan och med medicinsk expertis.

Därför finns ett stort antal multidisciplinära grupper som verkar för optimalt omhändertagande av patienterna men också utvecklar nya behandlingsstrategier.

Grupper som träffas för att diskutera patientfall

Uppdaterad: 2014-01-24
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården