Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Odontologiska Institutionens mål

Odontologiska Institutionen i Jönköping ska

  • vara ett regionalt och nationellt specialistcentrum för ämnesövergripande och kvalificerat omhändertagande av patienter med speciella tandvårdsbehov
  • genom interdisciplinärt samarbete utveckla behandlings-metoder för komplicerade odontologiska sjukdomstillstånd
  • vara ett ledande centrum såväl nationellt som internationellt för specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal
  • initiera och driva odontologisk forskning och odontologiskt utvecklingsarbete med tonvikt på oral hälsa samt epidemiologiska och kliniska frågeställningar
  • vara den goda, miljöanpassade, jämställda arbetsplatsen som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och kompetensutveckling.
Uppdaterad: 2014-01-24
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården