Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Penna i närbild. Foto: Fotoform

Utbildningar

Specialiseringstjänstgöring för tandläkare

Vid Odontologiska Institutionen i Jönköping (OI) bedrivs specialistutbildning/specialiseringstjänstgöring av ST-tandläkare i endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi och pedodonti.

Odontologiska Institutionen har sedan många år varit godkänd av Socialstyrelsen för utbildning av specialister. Aktuell utbildningsplan följer Socialstyrelsens fastställda föreskrifter. Läs mer om dessa på Socialstyrelsens webbplats (länken öppnas i nytt fönster)

Totalt finns 12 nationellt finansierade utbildningstjänster fördelade mellan olika ämnesområden. Utöver dessa har Odontologiska Institutionen ytterligare några avtalsutbildningar. Det finns möjlighet att göra den teoretiska delen av specialiseringstjänstgöringen vid Odontologiska Institutionen, som distansutbildning inom vissa specialiteter. Utbildningen är programmerad och omfattar tre till fyra år.

För att antas som studerande krävs – förutom tandläkarexamen – minst två års erfarenhet av allmänpraktik samt kunskaper i svenska språket. Utbildningen bygger på en integrering av klinik och teori. Handledarna är specialister med dokumenterad klinisk, pedagogisk och vetenskaplig kompetens och de flesta uppfyller Socialstyrelsens krav angående handledarutbildning.

Övrig utbildningsverksamhet

Odontologiska Institutionen ger kontinuerligt JUST-kurser (Jönköpings Utbildning för ST-tandläkare) JUST-kurser.

I egen regi ger OI även en ST-tandläkarkurs i barnpsykologi och barnpsykiatri samt kurs i generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård för tandläkare.

Vi svarar även för ett omfattande fortbildningsprogram för länets tandvårdspersonal, både inom Folktandvården och privattandvården.

Dessutom är vi engagerade i tandhygienistutbildningen vid Hälsohögskolan i Jönköping (se Centrum för oral hälsa, spalten till höger) och tandsköterskeutbildningen vid TUC Yrkeshögskola i Tranås.

Institutionen anordnar även skräddarsydda utbildningar efter särskild överenskommelse, liksom konferenser och seminarier över odontologiska frågeställningar.

Kontaktperson för utbildningsfrågor

Studierektor
Håkan Nilsson
Tfn: 036- 32 60 40
E-post:

Utbildningssekreterare
Martina Florin
Tfn: 010-242 53 20
E-post:

JUST-kurser

Kurser för tandläkare som ger aktuell och fördjupad kunskap inom odontologi.
JUST-kurser

Utbildning i lustgassedering

Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

Utbildning i barnpsykologi/ barnpsykiatri

Kurs i barnpsykologi/barnpsykiatri för ST-tandläkare, kursbeskrivning

Utbildningsprogram vt. 2020

Utbildningsprogram inom specialiseringstjänstgöringen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping (nytt fönster) Rev. 2020-01-23

Utbildningsplaner

 

Styrdokument ST-utbildning

Specialistutbildning för tandläkare vid Odontologiska Institutionen Region Jönköpings län

Utbildningsansvariga

Ansvariga för specialiseringstjänstgöringen

Utbildningsutskott

Utbildningsutskottet arbetar fram program för de teoretiska seminarierna

Utbildningsmöte

Utbildningsmötet är ett diskussionsforum för utbildningsfrågor

Samarbete med Högskolan i Jönköping

Odontologiska Institutionen samarbetar med Högskolan i Jönköping

Centrum för oral hälsa, CO

Centrum för oral hälsa – samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping

Uppdaterad: 2020-01-24
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården