Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST - Endodonti
(under omarbetning)

JUST-kursen i endodonti täcker hela det endodontiska panoramat. Särskilt fokus kommer att riktas mot den rotfyllda tanden behandling, trauma och multidisciplinär smärtutredning. Tid för terapiplaneringsövningar kommer ges och diskuteras i storgrupp.

Kursen inleds med litteraturstudier på egen hand, följt av teoridagar i Jönköping och avslutas med individuell hemtentamen. Obligatorisk närvaro under teoridagarna. .

Kursinnehåll

 • Pulpa- och periapikal sjukdomsutveckling
 • Diagnostik
 • Endodontisk teknik
 • Vitalbehandling
 • Nekrosbehandling
 • Den rotfyllda tanden
  - Ortograd behandling
  - Retrograd behandling
 • Preprotetisk endodonti
 • Endodontisk handläggning av den traumaskadade tanden
 • Rotresorptioner
 • Multidisciplinär smärtutredning
 • Terapiplaneringsövningar

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
Tfn: 010-242 53 20
E-post:

Uppdaterad: 2018-01-08
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården