Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

Kursinformation

Nästa kurs planeras för hösten 2019

 

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en inläsningsperiod av anvisad litteratur. Det teoretiska kursavsnittet på 40 timmar avslutas med kunskapsredovisning (hemtentamen).

Efter den teoretiska delen ska kursdeltagarna ha handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering (24 timmar).

Intyg på genomgången kurs utfärdas av kursansvariga när samtliga delar av kursen , inklusive klinisk tjänstgöring, är godkända. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

 

Kursinnehåll

  • Luftvägarnas anatomi och funktion
  • Preoperativ bedömning, anestesirisker
  • Lustgasens farmakologi och dess kliniska effekter
  • Lustgas och tandvård
  • Sedering med bensodiazepiner
  • Smärtfysiologi
  • Terapiplaneringsövningar

Särskilda förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs legitimation som tandläkare.

 

Anmälan

Ej tillgänglig

Kursmaterial

Kursmaterial till Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård för dig som deltar i kursen (lösenordsskyddat)

Uppdaterad: 2018-12-18
Martina Florin, Folktandvårdens kansli, Folktandvården