Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST - Bettfysiologi
(under omarbetning)

JUST-kursen i bettfysiologi täcker hela det bettfysiologiska panoramat. Särskilt fokus kommer att riktas mot utredning, diagnostik och behandling av patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörningar. Dessutom kommer kursen beröra multidisciplinär smärtutredning och multimodal behandling. Terapiplaneringsövningar med gruppdiskussion planeras.

Kursen inleds med teoridagar i Jönköping och avslutas med individuell hemtentamen. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

Kursinnehåll

  • Bettfysiologiskt symptompanorama
  • Bettfysiologisk, orofacial smärt- och funktionsutredning
  • Diagnostik
  • Medicinska aspekter på bettfysiologisk problematik
  • Bettfysiologiskt behandlingspanorama
  • Multidisciplinär smärtutredning
  • Terapiplaneringsövningar

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
Tfn: 010-242 53 20
E-post:

Uppdaterad: 2018-01-08
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården