Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST - Oral protetik

Kursinformation

Kursdatum: Tisdagen 27 november (start kl. 10:45) – fredag 30 november 2018 (avslut kl. 13:00)

Plats: Odontologiska Institutionen, Jönköping

Kursform: föreläsningar, litteratur- och fallstudier, inlämningsuppgift

Kursansvarig: övertandläkarna vid avdelningen för oral protetik

Kursavgift: 8 500:- exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursanmälan: senast den 7 september 2018

Antal platser: 25

Kursbeskrivning

JUST-kursen i oral protetik har som mål att  ge en översikt av aktuellt kunskapsläge inom oral protetik avseende både klinik och forskning. Kursen kommer i huvudsak bestå av föreläsningar men även tid för frågor, diskussion kommer att ges.  

Kursen kommer att hållas i Jönköping. Obligatorisk närvaro samt godkänt slutprov för att erhålla kursintyg. 

Kursinnehåll

 • Protetisk epidemiologi
 • Psykologiska aspekter på tandförlust och tandlöshet
 • Terapiplanering och behandlingsprinciper vid total och partiell tandlöshet
 • Tand- och implantatstödd protetik
 • Materialval
 • Intraoral scanning och det digitala arbetsflödet
 • Protetik på parodpatienten, slitagepatienten
 • Endoprotetiska och bettfysiologiska aspekter
 • Protetik på unga individer
 • Estetik
 • Uppföljning, komplikationer

Anmälan

Anmäl dig till kursen här.

Kursanmälan senast den 7 september 2018. Efteranmälningar kan göras i mån av plats, kontakta utbildningssekreterare Martina Florin på  eller tfn: 010-242 53 20 för mer information.

Antagning

Antagning till kursen görs efter sista anmälningsdag. Meddelande om antagning, alternativt besked om placering på reservlista vid överteckning, får du ca en vecka efter anmälningstidens utgång.

Vid övertecknad kurs används följande turordning: ST-tandläkare har förtur. Övriga sökande lottas.

Återbud

Meddela eventuella återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Anmälan

Anmäl dig här. Besked om antagning kommer cirka en vecka efter sista anmälningsdagen.

 

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
E-post:
Tfn: 010- 242 53 20

Kursmaterial

Publiceras efter antagning

Uppdaterad: 2018-03-29
Martina Florin, Folktandvårdens kansli, Folktandvården