Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST - Sällsynta diagnoser, kursbeskrivning

Området sällsynta diagnoser är omfattande och komplext och de personer som har en sällsynt sjukdom/diagnos har ofta en tillvaro som präglas av särskilda problem och behov. JUST-kursen i Sällsynta diagnoser är en aktuell genomgång av kunskapsläget samt om problem och möjligheter till förbättringar i omhändertagande och behandling med särskild inriktning på diagnostik och handläggning av odontologiska tecken och symptom. Målet är att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna uppvisa kunskap om symptom på samt diagnostisering av och behandling vid sällsynta diagnoser och syndrom som har betydelse för odontologiskt omhändertagande inom alla specialiteter. Vid Odontologiska Institutionen i Jönköping finns ett nationellt Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd.

Kursen inleds med teoridagar i Jönköping och avslutas med individuell hemtentamen. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

Kursinnehåll

  • Definitioner av sällsynta diagnoser
  • Odontologiska tecken och symptom vid sällsynta diagnoser
  • Diagnostik av avvikelser i orofacial funktion
  • Genetik och syndromdiagnostik
  • Exempel på sällsynta diagnoser med mun- och tandsymptom
  • Kunskapsläget om behandling vid sällsynta diagnoser
  • Handläggning, etik och behandlingssamarbete
  • Databaser om sällsynta diagnoser
  • Medicinska centra för sällsynta diagnoser i Sverige

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
E-post:
Tfn: 010-242 53 20

Uppdaterad: 2018-02-20
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården