Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST - Pedodonti
 

Kursinformation

Kursdatum: tisdag 26 februari – torsdag 28 februari 2019

Plats: Odontologiska Institutionen, Jönköping

Kursform: föreläsningar, litteraturstudier

Kursansvarig: Personal vid avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen, Jönköping

Kursavgift: 8 500:- exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursanmälan: senast den 12 december 2018

Antal platser: 25

 

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en fördjupad inblick i ämnesområdet pedodonti och genomförs i form av föreläsningar och falldiskussioner. Kursen inleds med inläsning av anvisad litteratur och följs av teoridagar i Jönköping. Obligatorisk närvaro under teoridagarna för att erhålla kursintyg.

 

Kursinnehåll

 • Barnet som tandvårdspatient
 • Barnkonventionen
 • Psykologiskt omhändertagande
 • Tandvårdsrädsla och samarbetssvårigheter
 • Smärtkontroll och sedering
 • Barn med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning
 • Kommunikation vid neuropsykiatriska diagnoser
 • Barn som far illa, Socialtjänstlagen
 • Traumatiska tandskador
 • Tandutvecklings- och eruptionsstörningar
 • Bettfysiologi för barn
 • Karies hos småbarn
 • Kariesepidemiologi- forskningsrön från Jönköping
 • Dental erosion
 • Gingivit, parodontit
 • Oral patologi och kirurgi

 

Anmälan

Anmäl dig till kursen här.

Sista anmälnignsdag är den 12 december 2018. Efteranmälningar kan göras i mån av plats, kontakta utbildningssekreterare Martina Florin  utbildning.folktandvarden@rjl.se eller tfn: 010-242 53 20 för mer information.

Antagning

Antagning till kursen görs efter sista anmälningsdag. Meddelande om antagning, alternativt besked om placering på reservlista vid överteckning, får du senast 10 dagar efter sista anmälningsdagen.

Vid övertecknad kurs används följande turordning: ST-tandläkare har förtur. Övriga sökande lottas.

Återbud

Meddela eventuella återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

 

Anmälan

Anmäl dig här.

Besked om antagning kommer senast 10 dagar efter sista anmälningsdagen.

 

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
E-post:
Tfn: 010- 242 53 20

Kursmaterial

Publiceras efter antagning

Uppdaterad: 2018-11-09
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården