Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST - Orofacial medicin
(under omarbetning)

Syftet med kursen i orofacial medicin (sjukhustandvård och oral medicin) är att övergripande beskriva ämnesområdets verksamhet i Region Jönköpings län.

Kursen utgår från de olika medicinska problemområden som definierar orofacial medicin:

 • Habilitering och rehabilitering (psykisk utvecklingsstörning, stroke, Parkinsons sjukdom, ALS)
 • Psykiatri och psykologi (de vanligaste psykiatriska sjukdomarna, samt tandvårdsrädsla)
 • Geriatrik (den åldrande patienten)
 • Invärtesmedicinska, onkologiska och infektiösa tillstånd (patient som på grund av sin grundsjukdom behöver bedömas av tandvården)
 • Oral medicin (våra vanligaste munslemhinneförändringar)

Kursen ges i form av föreläsningar, där närvaro är obligatorisk.

Kursinnehåll

För varje ovanstående medicinskt problemområde kommer vi att gå igenom de punkter nedan som berör varje enskilt tillstånd:

 • Utredning/diagnostik och behandling
 • Omhändertagande och bemötande
 • Multidisciplinär vård
 • Medicinska risker
 • Farmakologi
  • Antibiotika
  • Antikoagulantia
  • Sedering

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
Tfn: 010-242 53 20
E-post:

Uppdaterad: 2018-01-08
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården