Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom

Kursinformation

Kursdatum: måndag 5 februari – onsdag 7 februari 2018

Plats: Odontologiska Institutionen, Jönköping

Kursform: föreläsningar, litteraturstudier

Kursansvariga: övertandläkarna Pernilla Holmberg och Johanna Norderyd

Kursavgift: 7 500:- exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Sista anmälningsdag: 2017-10-15

Antal platser: 25

Kursbeskrivning

Området sällsynta diagnoser och syndrom är omfattande och komplext och de personer som har en sällsynt sjukdom/diagnos har ofta en tillvaro som präglas av särskilda problem och behov. JUST-kursen i Sällsynta diagnoser är en aktuell genomgång av kunskapsläget samt om problem och möjligheter till förbättringar i omhändertagande och behandling med särskild inriktning på diagnostik och handläggning av odontologiska tecken och symptom. Målet är att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna uppvisa kunskap om symptom på samt diagnostisering av och behandling vid sällsynta diagnoser och syndrom som har betydelse för odontologiskt omhändertagande inom alla specialiteter. Vid Odontologiska Institutionen i Jönköping finns ett nationellt Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd.

Obligatorisk närvaro för kursintyg.

Kursinnehåll

  • Definitioner av sällsynta diagnoser
  • Odontologiska tecken och symptom vid sällsynta diagnoser
  • Diagnostik av avvikelser i orofacial funktion
  • Genetik och syndromdiagnostik
  • Exempel på sällsynta diagnoser med mun- och tandsymptom
  • Kunskapsläget om behandling vid sällsynta diagnoser
  • Handläggning, etik och behandlingssamarbete
  • Databaser om sällsynta diagnoser
  • Medicinska centra för sällsynta diagnoser i Sverige

Anmälan

Kursanmälan JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom

Anmälningsblankett för dig som inte har möjlighet att anmäla via Internet

Kursanmälan JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom (pdf)

Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2017. Efteranmälningar kan göras i mån av plats, kontakta Ellinor Carlsson , tfn: 036-32 53 20 för mer information.

Antagning

Antagning till kursen görs efter sista anmälningsdag. Meddelande om antagning, alternativt besked om placering på reservlista vid överteckning, får du ca en månad efter anmälningstidens utgång.

Vid övertecknad kurs används följande turordning: ST-tandläkare har förtur. Övriga sökande lottas.

Återbud

Meddela eventuella återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Anmälan

Kursanmälan JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom

Anmälningsblankett för dig som inte har möjlighet att anmäla via Internet:

Kursanmälan JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom (pdf)

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
Tfn: 010-242 53 20
E-post:

Kursmaterial

Kursmaterial till JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom för dig som deltar i kursen (lösenordsskyddat)

Uppdaterad: 2018-02-07
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården