Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Strategiska forskningsområden

Här presenteras alla strategiska forskningsområden och tillhörande projekt i september 2008 vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

A. Kliniknära odontologisk forskning

 Pågående projekt inom kliniknära odontologisk forskning

B. Identifiering av riskfaktorer för oral ohälsa

Pågående projekt inom identifiering av riskfaktorer för oral hälsa

C. Epidemiologiska uppföljningar av oral hälsa och ohälsa

Pågående projekt inom epidemiologiska uppföljningar av oral hälsa och ohälsa

D. Multidisciplinärt odontologiskt omhändertagande

Pågående projekt inom multidisciplinärt odontologiskt omhändertagande

E. Benforskning

Pågående projekt inom benforskning

F. Kommunikation mellan vårdgivare och patient

Pågående projekt inom kommunikation vårdgivare–patient

Uppdaterad: 2015-02-03
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården