Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Vetenskapliga publikationer 2019

Förteckning över vetenskapliga publikationer vid Odontologiska Institutionen.

  • Wright JT, Fete M, Schneider H, Zinser M, Koster MI, Clarke AJ, Hadj-Rabia S, Tadini G, Pagnan N, Visinoni AF, Bergendal B, Abbott B, Fete T, Stanford C, Butcher C, D'Souza RN, Sybert VP, Morasso MI. Classification and organization by phenotype, genotype and molecular pathway. Am J Med Genet A. 2019;179(3):442–7. doi: 10.1002/ajmg.a.61045. Epub 2019 Jan 31.
Uppdaterad: 2019-02-21
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården