Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Utbildningsmötet

Utbildningsmötet vid Odontologiska Institutionen i Jönköping är ett diskussionsforum för utbildningsfrågor när det gäller specialiseringstjänstgöringen. Alla ST-tandläkare och deras huvudhandledare deltar i utbildningsmötet som vanligen sammanträder två gånger om året.

En del frågor som tas upp på utbildningsmötet hänskjuts till utbildningsutskottet för handläggning.

Utbildningsmöte våren 2018

25 april kl. 16:00–17:00
Plats: Maskrosen, plan 9

Utbildningsutskottet

Inför varje termin arbetar utbildningsutskottet fram program för de teoretiska seminarierna

Uppdaterad: 2018-04-27
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården