Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Lectures 2013

List of lectures given at scientific conferences.

  • Slotte C, Nannmark U. Anpassa implantatet efter benförutsättningarna. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, November 14–16, 2013.
  • Josefsson E, Lindsten R. Ortodonti på estetisk indikation. Var går gränsen? Odontologisk Riksstämma, Stockholm, November 14–16, 2013.
  • Bergendal B, Marcusson A. Bemötande och vård vid avvikande utseende. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, November 14–16, 2013.
  • Norderyd O. Den parodontala hälsan har förbättrats de senaste 30 åren. Svenska Parodontologföreningens kursdag på Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, October 4, 2013.
  • Norderyd O. The secret in Jönköping: Why do 80-year-old Swedes have as many teeth as 65-year-old Germans? Jahrestagung 2013 der Deutschen Gesellschaft fûr Parodontologie, Erfurt, Tyskland, September 19–21, 2013.
  • Magnusson A. Kirurgiskt understödd suturvidgning vid ortodontibehandling ur ett vidgat perspektiv . Svenska ortodontiföreningens årsmöte, Stockholm, September 7, 2013.
  • Gröndahl H-G. Patologi i käkarna – inte förbehållet vuxna. Svenska Pedodontiföreningen, Bro, May 16, 2013.
  • André U.  Uppföljning av implantatbehandling. ITI Congress Sweden, Stockholm, April 12–13, 2013.
  • Gröndahl H-G. Development in clinical imaging in the last decades. University of Amsterdam,  Amsterdam,  The Netherlands, January 11, 2013.
  • Bergendal B. Implantatbehandling vid sällsynta diagnoser. Diagnostik og odontologisk behandling ved sjeldne tilstande. Odontologiske Videncentre ­- 10-års symposium. Odense, Denmark, January 11, 2013.
Uppdaterad: 2015-11-18
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården