Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Lectures 2014

List of lectures given at scientific conferences.

  • Norderyd O. Parodontit - när inflammation destruerar tandens fäste. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, November 13-14, 2014.
  • Bergendal B. An up-date on ectodermal dysplasia. IADH, 22nd Congress International Association for Disability and oral Health, Berlin, Germany, October 2–4, 2014.
  • Bergendal B. Networking in rare disorders. Establishing a resource center for rare disorders in dentistry. NCRD, 3rd Nordic Conference on Rare Diseases, Helsinki, Finland, September 4–5,  2014.
  • Slotte C. Treatment of peri-implant lesions. Bone, Biomaterials & Beyond. Guided Bone Regeneration Symposium, Venice, Italy, May 17, 2014.
  • Anastassaki Köhler A. Bettfysiologiska symtom - ett ökande problem? TandhygienistDagarna,  Gothenburg, March 30-April 1, 2014.
  • Bergendal B. Seeing patterns in diagnostics of ectodermal dysplasia. IEDN, International Ectodermal Dysplasia Network, Milan, Italy, March 28–29, 2014.
  • Josefsson E. Ortodontiskt behandlingsbehov hos ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund. Odontologiska Temadagar, Örebro, January 30-31, 2014.
Uppdaterad: 2017-01-09
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården