Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Lectures 2016

  • Anders Magnusson. Tänder i rörelse. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, November 16-18, 2016.
  • Johanna Norderyd. Oral hälsa och oral hälsovård för barn med mer omfattande funktionsnedsättningar – predicerar tandhälsostatus omhändertagande eller är det fungerande i samspel? Institutet för handikappvetenskap, Nivåöverskridande handikappvetenskap – från hjärna till samhälle, seminarium, Stockholm, November 23, 2016.
  • Birgitta Bergendal. Experiences of hard/dense bone in ED. 4th EDIN, Ectodermal Dysplasias International Network, Meeting, Rome, Italy, October 13, 2016.
  • Birgitta Bergendal. Ectodermal Dysplasias: dental treatment guidelines by age and severity. Developmental Disorders of the Dentition Symposium in memory of Prof Carlos Salinas, Conference of IADH, International Association of Disability and oral Health, Chicago, USA, April 16, 2016. Funding by grant #R13DE0251711 from NIDCR.
Uppdaterad: 2017-01-12
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården