Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Abstracts 2018

List of abstracts regarding oral reports and posters given at scientific conferences.

Oral reports

  • Ahl M. Översättning och validering av instrument för utvärdering av tillståndsspecifik livskvalitet i samband med ortognatkirurgisk behandling. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, November 14-16, 2018.
  • Kassapidou M*, Hjalmarsson L, Franke Stenport V, Syverud M, Morisbak E, Hammarström Johansson P, Karlsson P, Johansson CB. Cobalt-chromium alloys in fixed prosthodontics: In vitro investigations of material properties. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, November 14-16, 2018.

Posters

  • Holmberg P. A case of hypophasphatasia – followed over a period of more than 40 years. 24th International Association of Disability and Oral Health (IADH) Congress, Dubai, UAE, August 31 -September 2, 2018.
  • Anjou H*, Anjou C, Norderyd J. Successful multidisciplinary collaboration and pedagogical approach to avoid sedation and general anaesthesia. 24th International Association of Disability and Oral Health (IADH) Congress, Dubai, UAE, August 31 -September 2, 2018.
  • Patomella L*, Nyström Hagfors L, Norderyd O. Dietary intake in relation to oral health in adults with severe periodontitis. Congress of the European Federation of Periodontology, EuroPerio9, Amsterdam, The Netherlands, June 20-23, 2018.
Uppdaterad: 2019-01-21
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården