Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

En bild på en mellanrumsborste. Foto: Fotoform

Avdelningen för parodontologi

Den kliniska verksamheten vid parodontologiavdelningen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping utgörs av:

Diagnostik och terapiplanering

 • Diagnostik och behandling av infektioner i vävnader runt tänder och tandimplantat
 • Regeneration och rekonstruktion av vävnader runt tänder och tandimplantat
 • Ersättning av förlorade tänder med dentala implantat
 • Rekonstruktion av vävnad inför behandling med dentala implantat och vid andra kliniska behov

Vi har ett nära samarbete med övriga avdelningar inom Odontologiska Institutionen när det gäller behandling av komplicerade fall. Kontakterna med Länssjukhuset Ryhov är väl uppbyggda. Vi har konsultationer och terapiplaneringar för allmäntandvården, både inom Folktandvården och privattandvården.

Tider för Öppet Hus våren 2020 (öppnas i nytt fönster)  OBS! Konsultationen den 25/3 är inställd.

Specialistutbildning

Avdelningen är godkänd av Socialstyrelsen för specialistutbildning i parodontologi för tre utbildningsplatser. Hittills har ett 40-tal tandläkare utbildats till specialister i parodontologi hos oss.

Forskning

Vid avdelningen pågår för närvarande ett antal forskningsprojekt bl.a. flera doktorandprojekt. Forskningen är inriktad på kliniska och epidemiologiska studier avseende parodontit och implantat. Sedan många år finns också samarbete med Göteborgs och Malmö universitet.

Publikationer

Mer än hundra vetenskapliga arbeten har publicerats i vetenskapliga tidskrifter; sju doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling har producerats och ett flertal läroböcker och lärobokskapitel har skrivits. Se under flik Forskning och utveckling – Publikationer från Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Läs mer om parodontologi på följande webbplats (länk öppnas i nytt fönster):

Adresser,  telefon och fax

Postadress
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 46 23

E-post

Medarbetare

 • Klinikchef, övertandläkare 
  Ola Norderyd
 • Klinikkoordinator 
  Eva Johansson
 • Övertandläkare 
  Sebastian Ladenstein

  Shariel Sayardoust

  Jonatan Wallman
 • ST-tandläkare 
  Tove Claesson

  Ingrid Nilsson
 • Tandläkare
  Magnus Örn
 • Tandhygienister
  Ann-Sofie Ambjörn
  Amela Avdic
  Annesophie Karlgren
  Helena Olsson
  Lena Patomella
  Menaka Seevaratnam
 • Tandsköterskor
  Hanna Bengtsson
  Anna Dernsjö
  Pia Ekfeldt
  Madeleine Ekström
  Yvonne Gunnarsson
  Monica Hammar
  Christina Jonsson
  Johanna Karlsson
  Karolina Östlin
 • Administrativ assistent
  Anna Thofelt
  Ida Wigrell
Uppdaterad: 2020-03-19
Ida Vigrell, Avdelningen för parodontologi-endodonti Jönköping, Folktandvården