Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

En bild på en mellanrumsborste. Foto: Fotoform

Avdelningen för parodontologi

Den kliniska verksamheten vid parodontologiavdelningen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping utgörs av:

Diagnostik och terapiplanering

 • Diagnostik och behandling av infektioner i vävnader runt tänder och tandimplantat
 • Regeneration och rekonstruktion av vävnader runt tänder och tandimplantat
 • Ersättning av förlorade tänder med dentala implantat
 • Rekonstruktion av vävnad inför behandling med dentala implantat och vid andra kliniska behov

Vi har ett nära samarbete med övriga avdelningar inom Odontologiska Institutionen när det gäller behandling av komplicerade fall. Kontakterna med Länssjukhuset Ryhov är väl uppbyggda. Vi reser också ut till allmäntandläkare för konsultationer och terapiplaneringar.

Från 1 november 2005 har parodontologiavdelningen också ett endodontiteam.

Specialistutbildning

Avdelningen är godkänd av Socialstyrelsen för specialistutbildning i parodontologi för tre utbildningsplatser. Hittills har 35 tandläkare utbildats till specialister i parodontologi hos oss.

Forskning

Vid avdelningen pågår för närvarande ett antal forskningsprojekt bl.a. flera doktorandprojekt. Forskningen är inriktad på kliniska och epidemiologiska studier avseende parodontit och implantat. Sedan många år finns också samarbete med Göteborgs universitet och Malmö högskola.

Publikationer

Ett hundratal arbeten har publicerats i vetenskapliga tidskrifter; sex doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling har producerats och ett flertal läroböcker och lärobokskapitel har skrivits. Se under flik Forskning och utveckling – Publikationer från Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Läs mer på följande webbplatser (länkarna öppnas i nytt fönster)

Adresser,  telefon och fax

Postadress
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 46 23

E-post

Medarbetare

 • Klinikchef, övertandläkare 
  Ola Norderyd
 • Klinikkoordinator 
  Eva Johansson
 • Övertandläkare 
  Shariel Sayardoust

  Jonatan Wallman
 • ST-tandläkare 
  Sebastian Ladenstein

  Anna Magnusson
 • Meriteringstandläkare
  Sundus Gaggo
 • Tandhygienister
  Ann-Sofie Ambjörn
  Eva Johansson
  Annesophie Karlgren
  Helena Olsson
  Menaka Seevaratnam
 • Tandsköterskor
  Anna Dernsjö
  Anne-Li Eneståhl
  Monica Hammar
  Maria Ingesson
  Nina Samuelsson
  Christina Svensson 
  Linda Tengvall Karlzén
 • Administrativ assistent
  Anneli Gosling
  Ida Wigrell
Uppdaterad: 2018-10-03
Anne-Cathrine Ström, Käkkirurgiska kliniken Jönköping, Folktandvården