Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Foldrar

Vi är ett nationellt center för sällsynta diagnoser som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet.

Sällsynta diagnoser

Främst avses medfödda eller förvärvda tillstånd hos högst 100 personer per miljon invånare som leder till omfattande funktionsnedsättning. Mer information finns på www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser (nytt fönster)

Vi erbjuder

 • Kostnadsfri undersökning, information och rådgivning (kostnader för röntgen kan tillkomma).
 • Odontologisk bedömning i samband med diagnosutredningar.
 • Behandlingsplanering som sker i nära samarbete med vår referensgrupp av specialister vid Odontologiska Institutionen.
 • Behandling sker vanligen hos ordinarie tandläkare. För de som bor i Region Jönköpings län kan behandling ske på Odontologiska Institutionen.

Vi bedriver

 • Kunskapsinsamling och dokumentation om sällsynta tillstånd.
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt kring sällsynta odontologiska tillstånd för att bidra till en bättre, säkrare och evidensbaserad vård.

Vi medverkar också i

utbildningssammanhang för att sprida kunskap och information om sällsynta odontologiska tillstånd.

Kompetenscentra och andra organisationer

Odontologiska kompetenscentra för sällsynta diagnoser

Medicinska centra för sällsynta diagnoser

Intresseföreningar

Andra organisationer

 

Kontaktinformation

Postadress
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

E-post:
Tfn: 010-242 46 66

In English
National Oral Disability Centre for Rare Disorders

Medarbetare

 • Ämnesföreträdare
  Övertandläkare, Fil. dr
  Specialist i pedodonti

  Johanna Norderyd
 • Övertandläkare
  Specialist i oral protetik

  Pernilla Holmberg
 • Tandsköterska
  Koordinator

  Annica Krogell
 • Vårdadministratör
  Anna Thofelt

Informationsfolder

Vårdprogram och råd vid
sällsynta diagnoser

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Hälso- och sjukvårdens kunskapsstöd

Nätverk

Pågående projekt

Publikationer

Forskningsrapporter

Postrar

Föredrag

Uppdaterad: 2019-02-19
Annica Krogell, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Jönköping, Folktandvården