Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Munvård vid ALS

Bergendal B,  Krogell A*,  Widal AC 
 

Bakgrund

Diagnosen amyotrofisk lateral skleros, ALS, medför ofta förändringar i munnens och tungans funktion med ökad risk för utveckling av tandsjukdomar. Sväljsvårigheter och dregling är också vanliga och medför tillsammans med den försämrade orala motoriken en successivt försämrad oral komfort.
Försämrad handmotorik kan också göra det svårt att hantera tandborste och andra munhygienhjälpmedel. I senare faser av sjukdomen är tandbehandling inte möjlig att utföra på konventionellt sätt och det är inte lämpligt att söva patienten.

Mål

Målet med vårt projekt har varit att utarbeta ett munvårdsprogram för personer med ALS. Med bra instruktioner i munvård, rekommendationer om hjälpmedel och förebyggande åtgärder ges möjligheter att bibehålla ett gott tandstatus och god oral komfort.

Metod

Genom att tidigt i sjukdomsförloppet träffa patienten och optimera mun- och tandstatus skapas förutsättningar att bibehålla friska förhållanden under hela sjukdomstiden.
Patienterna kallas därefter med 3-4 månaders intervall för att följa utvecklingen och rekommendera hjälpmedel för munvård som är anpassade till funktionen.

Projektet startade för fem år sedan och vi har nu följt 10 patienter. Vid varje besök görs en screening av den orofaciala funktionen  och en bedömning av hygienförhållanden i munnen.
Screeningen utförs med NOT-S, Nordiskt Orofacialt Test – Screening, som är enkel och snabb att utföra och har god reliabilitet.

Resultat

Hos nio av patienterna har ett ursprungligt optimerat munstatus kunnas bibehållas under sjukdomstiden. En patient med mycket dåligt tandstatus, som kom in i projektet relativt sent i sjukdomsförloppet, fick narkostandvård för infektionssanering.
De flesta har önskat sköta sin munvård själva så länge som möjligt trots att det tar mycket energi och är svårt. Det är viktigt att vi ger patienten de verktyg som behövs för detta.

Vi har tagit fram informationsbroschyrer för råd till patient och anhörig/assistent samt information till tandvårdpersonal som träffar patienter med diagnosen ALS. Vi har också gjort en film som visar hur man utför munvård på annan person.
Samarbetet mellan tandvård och dietist har också varit mycket värdefullt för oss som träffar patienterna. Även patienterna har upplevt detta positivt och flera av dem har också efterlyst ytterligare samarbete mellan de olika vårdgivare som de träffar, ”teamvård”.

Slutsats

Munvård är en viktig del i omvårdnaden av personer med ALS och tandvårdspersonal (tandläkare och tandhygienist) bör ingå i ALS-teamet.


Sammanfattning

Munvård vid ALS - Amyotrofisk lateral skleros -  medför ofta förändringar i munnens och tungans funktion med ökad risk för utveckling av tandsjukdomar. Sväljsvårigheter och dregling är också vanliga. Försämrad handmotorik kan också göra det svårt att hantera tandborste, andra munhygienhjälpmedel. Genom att tandvårdpersonal tidigt i sjukdomsförloppet träffar patienten för att optimera mun- och tandstatus, skapas förutsättningar att bibehålla ett gott tandstatus och god oral komfort under hela sjukdomstiden.
Projektet har genomförts tillsammans med en dietist vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Vi har sett hur viktigt samarbetet mellan tandvård och sjukvård varit. Munvård är en viktig del i omvårdnaden av personer med ALS och tandvårdspersonal bör ingå i ALS-teamet.

 


 

 

 

Uppdaterad: 2013-04-03
Anna Thofelt, Avdelningen för odontologisk radiologi Jönköping, Folktandvården