Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

 

Nätverket för utveckling av nordiskt oralmotoriskt test

Nätverket för utveckling av nordiskt orofacialt test, NOT-gruppen, utsågs vid Nordic Conference on Orofacial Therapy i Göteborg 2002 och har följande medlemmar:

 • Merete Bakke 
  Avd för oral fysiologi, Köpenhamns universitet, Köpenhamn
 • Birgitta Bergendal
  Kompetenscenter, Jönköping
 • Anita McAllister
  INR-logopedi, Hälsouniversitet, Linköping
 • Lotta Sjögreen
  Mun-H-Center, Göteborg
 • Pamela Åsten
  TAKO-senteret, Oslo

En manual för screening av orofacial funktion, Nordiskt Orofacialt Test-Screening, NOT-S har utvecklats, och en metodstudie publicerades 2007. NOT-S finns nu förutom på de nordiska språken och engelska även översatt till franska, tyska, spanska och portugisiska. NOT-S har presenterats bl a vid Nordiskt möte i NFH 2004 och vid ett symposium vid Odontologisk Riksstämma 2009.

Flera projekt har publicerats där NOT-S använts för att mäta orofacial funktion vid en viss diagnos (Ektodermal dysplasi, Jönköping, Prader Willi syndrom, Oslo, Parkinssons sjukdom, Köpenhamn, och flera andra projekt pågår). Resultaten från de studier som publicerats tom 2010 har sammanställts i s k dysfunktionsprofiler och presenterats av Birgitta Bergendal som posters, på engelska vid skandinaviska protetikföreningens möte i Stockholm 18-20 augusti och på svenska vid Odontologisk Riksstämma i Stockholm 17-18 november 2011. Arbete med ett manus om dysfunktionsprofiler av NOT-S pågår.
Gruppens pågående arbete är nu att utveckla en manual, NOT-S+ (NOT-S plus), med anvisningar för fördjupad undersökning när screening visar nedsättning i olika domäner av NOT-S.

Följande artiklar har publicerats:

Bakke M, Bergendal B, McAllister A, Sjögreen L, Åsten P. Development and evaluation of a comprehensive screening for orofacial function. Swed Dent J 2007;31:75–84.

Bergendal B, McAllister A, Stecksén-Blicks C. Orofacial dysfunction in ectodermal dysplasias measured using the Nordic Orofacial Test-Screening protocol. Acta Odontol Scand. 2009;67:377–381.

Bildmanual till NOT-S kan beställas och undersökningsformulär kan laddas ner från www.mun-h-center.se . Där finns också mera information om NOT-S och referenser till andra publikationer där NOT-S använts.

 

Uppdaterad: 2018-01-18
Annica Krogell, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Jönköping, Folktandvården