Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Nationellt nätverk för kraniofaciala missbildningar

Vi medverkar i Nationellt nätverk för kraniofaciala missbildningar som under 2011 lanserade sin hemsida kraniofacialanätverket.

Nätverket har följande medlemmar:

 • Charlotte Andersson
  Kraniofaciala enheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Pernilla Holmberg
  Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Jönköping
 • Marianne Bergius
  Mun-H-Center, Göteborg
 • Sandra Derbring
  Kraniofaciala föreningen
 • Kristina Gustafsson Bonnier
  Habilitering & Hälsa, Stockholm
 • Tilda Hultqvist
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Agneta Marcusson
  Käkkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
 • Jill Nyberg
  Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi,
  Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm
 • Elisabeth Wallenius
  Förbundet Sällsynta diagnoser, Sundbyberg

 
Två konferenser om avvikande utseende vid kraniofaciala missbildningar (nytt fönster) har ordnats år 2000 och 2003.
Boken ”Ett annat ansikte”  med intervjuer av unga personer med ansiktsmissbildning publicerades 2006 på svenska och 2007 på engelska. Projektet genomfördes med stöd av Allmänna Arvsfonden.  Boken presenterades vid ett symposium på Odontologisk Riksstämma 2006. Nationella nätverket för kraniofaciala missbildningar medverkade vid FDI 2008 och arrangerade ett lunchsymposium med två medverkande patienter.
Ett projekt, ”Intervjuer i fokusgrupper om att leva med ansiktsmissbildning” har genomförts med stöd av Allmänna Arvsfonden och publicerades i Special Care in Dentistry 2011. Resultatet ”Strategier för att leva med avvikande utseende” har publicerats på nätverkets hemsida.
 

Kontaktinformation

Postadress:
Odontologiska Institutionen,
Box 1030, 551 11 Jönköping

Besöksadress:
Hermansvägen 5, Jönköping

E-post: kompetenscenter@rjl.se
Tfn: 010-242 46 66

Uppdaterad: 2018-09-13
Annica Krogell, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Jönköping, Folktandvården