Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Handledning i forskning och utvecklingsarbete

Vi bedriver aktiv forskning i första hand inom infektioner i primärvården (diagnostik, antibiotika, resistens), folkhälsa/prevention (hjärt-kärlsjukdomar, alkohol, tobak, hjärtsvikt) samt verksamhetsutveckling. Vi startade under 2007 ett större forskningsprojekt med focus på äldre, speciellt inom särskilda boende (läkemedel, livskvalité, infektioner)

Vi har goda handledarresurser. Vid enheten finns fem läkare, en sköterska som doktorerat , en sjukgymnast som avlagt licentiatexamen och en forskningsköterska.

Vi kan hjälpa till med

  • Projektplanering
  • Etisk ansökan
  • Ansökningar om projektmedel
  • Kontakter med Allmänmedicinska avdelningen i Linköping
  • Förmedling av kontakter mellan forskningsintresserade personer

FORSS - regional kurs i forskningsmetodik

FoU-enheten medverkar med handledare och föreläsare vid regional kurs i forskningsmetodik, se FORSS hemsida.

Anders Tengblad

036-323502

Eva Arvidsson

036-323502

Marie Golsäter

036-325206

Hans Lingfors

Tfn 036-32 52 04

Lars-Göran Persson

Tfn 036-32 52 05

Christina Lannering

Tfn 036-32 52 03

Uppdaterad: 2014-11-10
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion