Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Hjärtsvikt

Förekomsten av hjärtsvikt ökar samtidigt som andra manifestationer av ischemisk hjärtsjukdom minskar, bl.a. beroende på ökad medellivslängd och förbättrad överlevnad efter hjärtinfarkt. Ett ökat behov av sjukhusvård kan förväntas om inte omhändertagandet av denna patientgrupp förbättras inom primärvården.

Hjärtsjuksköterska

I Jönköpings sjukvårdsområde finns det en hjärtsjuksköterska på varje vårdcentral. Hjärtsjuksköterskans uppgift kan dels vara att förbättra den sekundära preventionen efter genomgången hjärtinfarkt, dels att förbättra uppföljning och behandling av patienter med hjärtsvikt.
 
De flesta hjärtsjuksköterskorna har fått utbildning i Hälsokurvan, ett pedagogiskt hjälpmedel, avsett att användas vid ett livsstilsinriktat hälsosamtal. De har också tillsammans med en distriktsläkare på varje vårdcentral utbildats i hjärtsvikt. Utöver grundutbildning i sekundärpreventivt inriktade hälsosamtal och hjärtsviktsbehandling får hjärtsjuksköterskorna via utbildnings- och informationsträffar årlig återkommande fortbildning.
Det övergripande målet med införande av hjärtsjuksköterskor är att möjliggöra att patienten och dess anhöriga blir mer delaktiga i behandlingen genom att:
  • utgå ifrån de problem som patienten/anhöriga upplever och fokusera uppföljningen på det
  • lära patienten/anhöriga känna igen försämringstecken för att snabbt kunna förändra medicinering eller söka hjälp i tid
  • erbjuda kvalificerat omhändertagande i primärvård.

  Inom detta område kan vi bistå med

  • Idéer till projekt
  • Projektplanering från idé till praktisk verklighet
  • Handledning (såväl av kvantitativa som kvalitativa projekt)
  • Att mäta och följa upp verksamheten inom hjärt- kärlområdet
  • Att planera och genomföra utbildningar inom området
  • Att hitta samarbetspartners i länet eller nationellt/internationellt
Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion