Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Rapporter 2011

2011:1
Hinder och möjligheter för evidensbaserad vård inom Landstinget i Jönköpings län - en enkätstudie
Författare: Märtha Sund-Levander, Kristina Areskoug-Josefsson, Iréne Josephson, Ulrika Öberg, Ann-Sofi Kammerlind

2011:2
Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Lokal rapport för Jönköpings län
Kontakt: Peter Kammerlind

2011:3
Utvärdering av Faktadokumentens användning i det kliniska vardagsarbetet vid Landstinget i Jönköpings län
Författare: Jeanette Byskén Henriksson, Staffan Ekedahl, Lars-Göran Persson

2011:4
Vilken effekt har ett strukturerat förbättringsarbete på hjärtsjuka patienter på en vårdcentral?
Författare: Lars-Göran Persson, Jadwiga Juris

2011:5
Vilken hjälp ger Centorkriterierna vid handläggning av akuta halsinfektioner? (pdf, nytt fönster)
Författare: Louise Tranmo

Beställa rapporter

Kontakta oss

Uppdaterad: 2014-11-05
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion