Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Rapporter från 2001


2001:1
Bensårsbehandling - Resultat av praktiskt kvalitetsarbete

Författare: Gerd Skogar

2001:2
Utvecklingsguide  Jönköpings sjukvårdsområde

Författare: Karl-Henrik Lundell, Kjell Lindström

2001:3
Fånga stunden

Utvärdering av demensteamens arbete inom distrikt söder och väster, Jönköpings kommun
Författare: Gunnel Folke, Linda Frank

Beställa rapporter

Kontakta oss

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion