Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Rapporter från 2002

2002:1
Barn och ungdomars hälsa i Jönköpings län

Författare: Håkan Elmén, Ragnar Jonsell

2002:2
Distriktssköterskans åtgärder vid hembesök och vid öppen mottagning

Författare: Birgitta Karlsved, Mona Mattson


2002:3
Vad tycker man om sin vårdcentral?

En befolkningsenkät 2001
Författare: Sofia Eriksson, Kjell Lindström


2002:4
Överviktsbehandling vid Eksjö vårdcentral

Vilken effekt har det och vad tycker patienterna
Författare: Susanne Djurstedt

2002:5
Barnhälsovårdens 3-årsundersökning

Vad anser föräldrar om valet av mötesplats och hälsoinformationen
Författare: Gunvor Runesson

2002:6
Sjuksköterskebaserad InfektionsMottagning vid Norrahammars vårdcentral

Författare: Mats D Karlsson

2002:7
Balanserat styrkort

En metod för målstyrning och uppföljning av läkemedelskommittéarbete
Författare: Carin Svensson

Beställa rapporter

 Kontakta oss

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion